Tröskegruppen
Är några personer inom Byträffen som ägnar sig åt att renovera gamla lantbruksmaskiner,
och levandegöra hur det var i Åby förr.
 
Deras första projekt var att återställa den gamla byatröskan, som numera står i tröskeboden bredvid "stärkan".  

2017 Tröskedag i Åby
2014
Byvandring Åby 
2013
Invigningen av Brändebrunn