Byträffens styrelse 2017

Lars-Helge Vestesson, kassör.

Margareta Goldman

Eva Svensson

Barbro Johnsson

Mats Thell

Eva Jemn

Jonas Trulsson

Åsa Lagergren

Emma Lindgren

Bodil Svärd, suppleant.

Bror Johansson, suppleant.

Bjarnhild Johansen, suppleant 

Sven-Ola Jemn, suppleant

26040

26091

26001

26160

10299

26032

15345

070-878 61 38

070-850 83 87

26155

26057

070-774 28 20

261 05

Revisor:
Göran Svärd

Revisorsuppleant:
David Wickström

Valberedning:
Henrik Goldman
Gerdie Ekstrand


26155


26035


26001
26118

 


Datum för styrelsemöten.

Protokoll.

Föreningens stadgar

Organisationsnummer: 838201-4184

Bankgiro: 766-1689