Om Föreningen

Edenryd är småort i Bromölla kommun, i nordöstra skåne.

Byträffen bildades i början av 1980-talet av några mammor som en intresseförening för familjerna i byarna Edenryd, Krogstorp och Åby.

Man ordnade aktiviteter för barnen, trivselaktiviteter för hela familjen och var pådrivare för att bygden skulle fortsätta att utvecklas.

Föreningen hade sina aktiviteter i den gamla skolan.

1989 blev föreningen en hembygdsförening på grund av ett ökat engagemang för en levande landsbygd.

Den första uppgiften var att rädda och bevara den gamla ”Åbytröskan”. Tröskeboden flyttades och byggdes upp vid stärkan.

Stärkan blev en föreningslokal, och där finns också ett litet museum, där gamla klenoder från närområdet visas upp.

Under många år arrangerades en kulturdag i byn.


Medlemsavgift:
50 kronor vuxna
30 kronor för barn.

Bankgiro 766-1689