Invigningen av vandringsleden. 18 maj 2008

Vandringleden invigdes söndagen den 18 maj.
Många besökare. Vår folkräknare fick ihop 112 personer som klev över den första stättan.
Dessutom var det ett 10-tal som inte kunde vänta, utan plankade över taggtråden.

Ett 20-tal personer nöjde sig med minglandet innan invigningen. Sedan gick de tillbaka till Thomsabo.
Senare under dagen var det ytterligare ett 20-tal personer som gick leden.

Arrangörerna kände sig mycket nöjda med att så många visade intresse.

Tillbaka till förstasidan
Gerdie hade bundit en vacker krans.Besökarna börjar komma.
Bosse blåser i byahornet och kallar till samling.Gerdie berättar om bakgrunden till projektet och hur arbetet har gått till.
Det har varit en hel del jobb. Både med planering och utförande.
Det är många markägare som har blivit berörda, men man har sett positivt på att naturen görs tillgänglig för allmänheten.

Åke Hammarstedt berättar att man i kommunledningen uppskattar det ideella arbete som byträffen gjort.

Det har varit på tal tidigare att anlägga en vandringsled. Men att det då blev för dyrt, om kommunen skulle stått för alla kostnader.


Och så har vi det obligatoriska klippet. Givetvis med en fårsax.
Är man på landet så.


Göran Svahn, fågel- och naturkännare. Berättar om arter som finns i området.
Det är en del växter och fåglar som kräver att det finns ett kulturlandskap. Att marken betas av djur.
T.ex har det tidigare gått betande kor och får på öarna strax utanför kusten (Gryarna), under somrarna. Då häckade en del fågelarter där, men nu när växtligheten tar över trivs de inte längre.

Så har då alla klivit över den första stättan. Det tog 10 minuter. Trots att en del inte kunde vänta, utan klev över taggtråden.
Vi får hoppas att det inte blir lika stor trängsel i fortsättningen.

En del besökare undrade om det behövdes en skylt med
”Här går du in. Tjuren hjälper dig ut.”
Men de blev lugnade att det bara fanns snälla tjurar här.

Vem vet. Det kanske finns något EU-bidrag att söka för att odla korkek. Så att tjuren Ferdinand kan sitta där och lukta på blommorna.

Så har vi då kommit till spången. Här blev det lite trängsel igen. Men ”ett led linje” så går det.

Byggarna har gjort ett bra jobb. Spången kommer nog inte att bli så hårt testad någon gång mer.
Göran har lite biologiundervisning för den yngre generationen.