Lite olika ”projekt” och arrangemang som föreningen haft under åren.

Tillbaka till förstasidan


2008 Irländsk afton i stärkan, med bandet O'Reely's från Dublin.


Arkeologiafton 2008.

Med anledning av de arkeologiska utgrävningarna som varit i samband med med planeringen av nya bostadsområdet, och grävningsarbetena till fjärrvärmeledningen. Så höll arkeolog Tony Björk en föreläsning i stärkan.


Vandringsled, stättor.
Under 2006 togs ett initiativ till att bygga ett antal stättor över gärdsgårdar och stängsel, så att fågelskådare och andra lättare skulle kunna vandra längs kusten.


Byvandringar 2006 och 2007.
Under vintern 2006 samlades en grupp i byträffen och förberedde en byvandring i Edenryd.
Gruppen bestod av Gerdie Ekstrand, Bo Ohlsson, Mia Persson Fröjd, Anita Strand, Lars-Helge Vestesson och Jan Andersson.
Även om byn är liten, så skulle det bli för mycket att ta allt på en gång. Så det delades upp på två vandringar.
2006 vandrade vi från stärkan och österut, och 2007 togs den andra halvan av byn västerut.
Bilder från vandringen 2006